Spoločenská zodpovednosť

Bylinné prípravky z XXI. storočia.

Bylinné prípravky z XXI. storočia.
Usilujeme sa o to, aby naše prípravky pre spotrebiteľov zabezpečovali najlepší pomer ceny a hodnoty výrobku.

Pri výbere obalového materiálu našich výrobkov uprednostňujeme riešenia berúce ohľad na životné prostredie, pri stanovení ich objemu sme zohľadnili potreby spotrebiteľov, čím sme sa usilovali o zníženie zbytočného zaťaženia životného prostredia odpadmi, ktoré vznikajú kúpou a spotrebou výrobkov.

V snahe o dosiahnutie zdravého životného štýlu urobíme všetko preto, aby sme poznatky o použití liečivých bylín uchovali a správne postúpili všetkým záujemcom.
Bylinné prípravky z XXI. storočia.
Magyar English Deutsch  


Naturstar Kft.
H-9181 Kimle, Fő út 112.
Fax: (+36) 96 572 048

www.naturstar.hu

email