História spoločnosti

Ďakujeme, že ste navštívili našu web stránku! Dúfame, že sa z našich stránok odhlásite bohatší o ďalšie vedomosti a skúsenosti! Nezabudnite – srdečne vás očakávame opäť!


Napriek tomu, že spoločnosť NATURSTAR pôsobí na trhu bylinných prípravkov veľmi krátko, sme hrdí na to, že naši odborní spolupracovníci disponujú v tomto obore skúsenosťami už takmer dvoch desaťročí.

Od oku 1990 – do dnešných dní – sa podobne ako aj na iných stránkach nášho života – tak aj v oblasti legislatívy týkajúcej sa liečivých bylín a z nich vyrábaných prípravkov mnoho zmenilo. Odborné skúsenosti týkajúce sa tejto profesie a s ňou súvisiacej legislatívy si naši spolupracovníci získali práve v čase týchto sústavných zmien.

Všetky naše poznatky získané o domácich bylinných pokladoch sa cítime byť zaviazaní uchovať a adekvátne využiť. Práve vďaka tomuto úsiliu naša spoločnosť ožila.

Mnohí pozorujeme, ako sa nás téma týkajúca sa zdravia a liečivých bylín dotýka. Nehovoríme o mystických, cudzích záležitostiach, ba čo viac, už takmer všetci poznáme viac druhov liečivých bylín a veľakrát aj to, čomu prospievajú. Pozorujeme skutočnosť, že medzi záujemcami o túto tému nachádzame nielen osôbky vo veku našich starých mám, ale čoraz viac mladých ľudí.

Centrálou spoločnosti NATURSTAR Kft je osada nachádzajúca sa na Malom Žitnom ostrove - Kimle. Život miestnych ľudí v uplynulých storočiach – počnúc mocou vody- úzko splynul s prírodou. Naučili sa ctiť jej silu, prispôsobovať sa jej a žiť s ňou.

Cieľom nášho podnikania je, aby sme opierajúc sa o vedomosti získané našimi predchodcami, vyvíjali a distribuovali bylinné prípravky a tým prispeli k prehlbovaniu poznatkov o týchto jemných pomocníkoch ochrany zdravia medzi našimi spotrebiteľmi.

Ďakujeme našim spolupracovníkom, odborníkom, farmaceutom a našim poradcom, že svojou obetavou prácou a posmeľovaním prispeli k našej podnikateľskej činnosti.

Naturstar
Magyar English Deutsch  


Naturstar Kft.
H-9181 Kimle, Fő út 112.
Fax: (+36) 96 572 048

www.naturstar.hu

email