Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat.
P7P8P9P10P2P4P5P6P3P1

Szigetköz védett növényei

Fokozottan védett növényfajok:

Légybangó (Ophrys insectifera)

Légybangó

Egyetlen lelőhelye ismert (Mosonmagyaróvár Lóvári-erdő), ahol gyöngyvirágos-tölgyesben él. Igen veszélyeztetett. Egyes megfigyelések szerint egykori mintegy 200-as egyedszáma az utóbbi évtizedben rohamosan csökkent, és mára a kipusztulás fenyegeti.

Méhbangó (Ophrys apifera)

Méhbangő

Szintén egyetlen lelőhelyét ismerjük (Mosonmagyaróvár Lóvári-erdő), ahol ültetett nemes nyárasban (eredetileg valószínűleg pusztai tölgyes!) fordul elő. Az előző fajhoz képest lényegesen nagyobb egyedszámban él.

Sallangvirág (Himantoglossum hircinum)
Peck (1878: 47) a Dunamellék ligeteiből említi. A lelőhely ez alapján beazonosíthatatlan. Az is lehet, hogy a jelenlegi országhatáron kívül fordult elő a Duna mentén. Azóta megerősítést nem nyert.

Tűzliliom (Lilium bulbiferum)

Tűzliliom

Legismertebb lelőhelye a Feketeerdő melletti Házi-erdő-ben van, de kisebb egyedszámban más erdőkből is előkerült. Elsősorban tölgy-kőris-szil ligetekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben él.

Védett növényfajok:

Agár kosbor (Orchis morio)
A Szigetközben igen ritka. Élőhelyét száraz gyepek képezik. Mindössze hét lelőhelye ismert.

Békakonty (Listera ovata)
A Felső- és Alsó-szigetközben szórványos. Elsősorban tölgy-kőris-szil ligetekben, ritkábban fehér nyárligetekben él. Mintegy húsz lelőhelye ismert.

Békaliliom (Hottonia palustris)
Az Alsó-Szigetköz csatornáinak, rekettyés fűzmocsarainak ritka növénye.

Bíboros kosbor (Orchis purpurea)
Főleg a Felső-Szigetköz gyöngyvirágos-tölgyeseiben és pusztai tölgyeseiben él nagyobb tömegben, de néhol gyertyános-tölgyesekbe és tölgy-kőris-szil ligetekbe is behatol.

Borostás sás (Carex strigosa)
Az 1800-as évek első felében Rajka környékéről közölték. Azóta nem került elő!

Csermelyciprus (Myricaria germanica)
Egykor az Alsó-Szigetköz zátonyain fordult elő. Több mint 60 éve nem találják!

Dunai csillagvirág (Scilla vindobonensis)

Dunai csillagvirág

Égerligetekben, tölgy-kőris-szil ligetekben, gyertyános-tölgyesekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben igen gyakori. Fehér nyárligetekben és pusztai tölgyesekben már sokkal ritkább.

Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)
Mosonmagyaróvárnál a Lóvári-erdő egyik pusztai tölgyesének szélein, illetve tisztásain fordul elő.

Fátyolos nőszirom (Iris spuria)
Csak az Alsó-Szigetköz egyik nemes nyárasában fordul elő.

Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)
Tölgy-kőris-szil ligetekben, gyertyános-tölgyesekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben szórványosan fordul elő.

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)
Az ármentett területek időszakos vízfolyásainak és állóvizeinek ritka hínárnövénye. A Felső-Szigetközben egyetlen, az Alsó-Szigetközben néhány helyen fordul elő.

Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans)
Az 1800-as évek második felében a Felső-Szigetköz két pontján is előfordult, de azóta nem került elő.

Fekete ribiszke (Ribes nigrum)
Elsősorban a Felső-Szigetköz csigolya bokorfüzeseiben és fekete nyárligeteiben él. Ritkán fehér nyárligetekben, fűzmocsarakban és égeres mocsárerdőkben is előfordul.

Foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza maculata)
Egyetlen lelőhelye a Mosonmagyaróvár feletti Lóvári-erdőrosszul fejlődő, kiritkult nemes nyárasában van, ahol néhány tő él.

Gyíkpohár (Blackstonia acuminata)

Gyíkpohár

Ritka, védett gyomnövény. A Szigetköz néhány pontján, bolygatott, üde gyomtársulásban fordul elő.

Hangyabogáncs (Jurinea mollis agg.)
A Felső-Szigetköz egyetlen pontján, egy száraz erdőszélen található.

Hegyi árvalányhaj (Stipa joannis)
Csak néhány helyen fordul elő, a Felső-Szigetköz pusztai tölgyeseinek szélein és tisztásain.

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata)
Az ármentett terület mocsár- és láprétjein szórványos, helyenként nagyobb egyedszámban is megjelenik.

Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia)

Kardos madársisak

Tölgy-kőris-szil ligetekben, vagy ezek helyére ültetett nemes nyárasokban fordul elő igen szórványosan (kb. 10 lelőhely).

Kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia)
A Mosonmagyaróvár feletti Lóvári-erdő és Város-karós gyöngyvirágos-tölgyeseinek igen ritka növénye.

Keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium)
Az Alsó-Szigetköz láprétjeinek ritka növénye. Mindössze öt helyen fordul elő.

Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)
Tölgy-kőris-szil ligetekben, gyertyános-tölgyesekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben szórványos. Nem túl ritka.

Kígyónyelvpáfrány (Ophioglossum vulgatum)
A Felső- és Alsó-Szigetközben igen ritka. Mindössze három lelőhelye ismert. Lápréteken, kiszáradó fűzlápokon és égerligetekben fordul elő.

Kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla)
A Felső-Szigetköz három helyéről ismert. Tölgy-kőris-szil ligetekben él, mindenütt kicsiny egyedszámban.

Kornis tárnics (Gentiana pneumonanthe)
Láprétek ritka növénye, bár néhol nagy egyedszámmal fordul elő. Hat lelőhelyről ismert.

Lápi csalán (Urtica kioviensis)
Egyetlen lelőhelye a Dunaszeg melletti morotvatóban van, ahol fűzlápokban és nádasokban él.

Lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa)
A Felső-Szigetköz láprétjeinek ritka növénye. Mindössze négy kisebb előfordulása van.

Ligeti szőlő (Vitis sylvestris)

Ligeti szőlő

Fűzmocsarakban, égeres mocsárerdőkben, égerligetekben, tölgy-kőris-szil ligetekben, igen ritkán fehér nyárligetekben és gyertyános-tölgyesekben is előfordul. Az utóbbi két évtizedben több helyen is előkerült. Lelőhelyeinek száma már megközelíti a húszat.


Védett növényfajok:

Madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis)

Madárfészek

A Felső-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeteiben, gyertyános-tölgyeseiben és gyöngyvirágos-tölgyeseiben viszonylag gyakori. Érdekes módon az Alsó-Szigetköz erdeiből nem került elő.

Magyar szegfű (Dianthus giganteiformis ssp. pontederae)
Száraz erdőszegélyek és tisztások igen ritka növénye. A Felső-Szigetközben csak két lelőhelye ismert.

Mocsári aggófű (Senecio paludosus)
Fehér fűzligetekben helyenként gyakori. Megtalálható még kiszáradó fűzlápokban is.

Mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris)
Az Alsó-Szigetköz láprétjeinek növényritkasága. Négy lelőhelye ismert.

Mocsári lednek (Lathyrus palustris)
Kiszáradó fűzlápok ritka növénye. A Felső- és Alsó-Szigetközben csak három helyről ismert.

Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris)
Láprétek ritka növénye. A Felső- és Alsó-Szigetközben mintegy nyolc helyen fordul elő.

Nádi boglárka (Ranunculus lingua)
Jelenleg csak az Alsó-Szigetköz két pontjáról ismerjük. Csatornák és morotvák nádasaiban és fűzlápokban él.

Nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora)
A Felső-Szigetköz egyetlen pontján (Mosonmagyaróvár Lóvári-erdő) fordul elő pusztai tölgyes tisztásán.

Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Fehér fűzligetekben tömeges. Előfordul még mandulalevelű bokorfűzesekben, fehér nyárligetekben, fűz- és égerlápokban, égeres mocsárerdőkben és kiszáradó fűzlápokban is.

Nyúlánk madártej (Ornithogalum pyramidale)
A Felső-Szigetköz egyetlen pontján terem (Bezenye Császár-karós).

Parti fűz (Salix elaeagnos)
A Felső-Szigetközben Cikolaszigetnél él néhány példánya. Fekete és fehér nyárligetekben fordul elő.

Piros madársisak (Cephalanthera rubra)
A Felső-Szigetköz két pontján fordul elő. Élőhelyét tölgy-kőris-szil ligetek képezik.

Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora)
A Felső-Szigetköz egyetlen pontján terem, nedves ártéri réten.

Posvány kakastaréj (Pedicularis palustris)
Láp- és mocsárrétek ritka növénye. Mindössze négy helyről került elő.

Réti iszalag (Clematis integrifolia)

Réti iszalag

Láp- és mocsárréteken él. Mindössze három helyről ismert.

Prémes tárnicska (Gentianella ciliata)
Werner (1990: 23) a Szigetköz egyetlen pontjáról (Halászi Kerek-sziget) közli az osztrák tárnicskát (Gentianella austriaca). A Gentianella ciliata szigetközi előfordulásáról nincs irodalmi adat.

Rucaöröm (Salvinia natans)

Rucaöröm

Szórványosan fordul elő az ármentett terület állóvizeiben, lassú vízfolyásaiban, csatornáiban.

Selymes peremizs (Inula oculus-christi)
Egyetlen lelőhelye a Halászihoz tartozó Derék-erdő melletti parányi rontott erdőben van (feltehetően egykor pusztai tölgyes lehetett). A többszáz töves állomány egy illegális kavicsbánya és szemétlerakó miatt erősen pusztulóban van.

Sömörös kosbor (Orchis ustulata)
A Felső-Szigetköz ritka növénye. Mintegy tíz lelőhelyét száraz gyepek, erdőszegélyek képezik.

Sugár kankalin (Primula elatior)
A harmincas években két virító tő volt a Felső-Szigetközben (Dunasziget Nyáros-sziget). Azóta senki sem látta.

Sulyom (Trapa natans)
Az Alsó-Szigetközben a Szavai-csatornában élt egy populáció (Alexay ex verb.). A csatorna kotrása óta újabban nem került elő.

Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)
Csak néhány helyen került elő. Többnyire pár tőből álló populációi ismertek. Égerlápokban, égerligetekben és tölgy-kőris-szil ligetekben él.

Széles pajzsika (Dryopteris dilatata)
A Felső-Szigetközben két helyen fordul elő. Élőhelyét tölgy-kőris-szil liget és égerláp képezi.

Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine agg.)
Tölgy-kőris-szil ligetekben, gyertyános-tölgyesekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben szórványos.

Szent László-tárnics (Gentiana cruciata)
A Felső-Szigetköz hat helyéről ismert. Pusztai tölgyesekben és erdei tisztásokon él.

Szibériai nőszirom (Iris sibirica)
Láprétek ritka növénye. A Felső- és Alsó-Szigetközben mintegy tíz lelőhelyén fordul elő.
Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopea)
A Felső-Szigetköz láprétjeinek ritka növénye. Mindössze két helyen terem.

Tarka nőszirom (Iris variegata)
Elsősorban a Felső-Szigetköz gyöngyvirágos- és pusztai-tölgyeseiben, s annak tisztásain fordul elő, helyenként nagyobb tömegben.

Téli zsurló (Equisetum hiemale)
Tölgy-kőris-szil ligetek és fehér nyárligetek ritka növénye.

Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris)

Tőzegpáfrány

Fűz- és égerlápokban helyenként tömeges, de a Szigetközben mindössze négy helyen fordul elő.

Tündérfátyol (Nymphoides peltata)

Tündérfátyol

Az Alsó-Szigetköz ármentett részén levő morotvatavak ritka vizi növénye.

Vitéz kosbor (Orchis militaris)

Vitéz kosbor

Főleg a Felső-Szigetköz gyöngyvirágos- és pusztai-tölgyeseiben fordul elő, helyenként nagyobb egyedszámban. Az ármentett terület rosszul fejlődő, kiritkult nemes nyárasaiban is megjelent.

Vízparti deréce (Epilobium dodonaei)
A Nagy-Duna partján levő kavicsos partszakaszokon viszonylag gyakori. Ártéri gyomtársulásokban és csigolya bokorfűzesekben él.

Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens)

Vörösbarna nőszőfű

Egyetlen lelőhelye a Mosonmagyaróvár feletti Lóvári-erdőben van.


Magyar English Deutsch  

Termékkereső

 
Keresés
Kattintson a nagyítóra az Önnek legjobban megfelelő termék megtalálásáért! A kategória listák lenyitásával a keresést pontosíthatja.

Elérhetőség


Naturstar Kft.

Székhely:
H-1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.

Levelezési cím:
H-9181 Kimle, Fő út 112.

Tel.:(+36) 96 572 047

www.naturstar.hu

email

Üzletkötőknek


Képviselői hálózatunk bővítésére
az ország egész területéről
üzletkötők jelentkezését várjuk!