Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat.
P7P8P9P10P2P4P5P6P3P1

Jogi nyilatkozat

Naturstar


A naturstar.hu honlapon található információk nem helyettesítik az egészségügyi szakemberek tanácsait. Személyre szabott javaslatokért forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez!

A Naturstar Kft. nem vállalja a felelősséget a honlapon szereplő gyógynövények alkalmazásával kapcsolatos nem várt hatásokért!Jogi közlemény:

Felhívjuk az Oldal látogatójának figyelmét arra, hogy az Oldalhoz történő hozzáféréssel, böngészéssel korlátozás, és fenntartás nélkül elfogadja az alábbiakban rögzített Általános Feltételeket. Ezt meghaladóan az Oldalhoz való hozzáférésre, annak használatára, további felhasználására az Általános Feltételeket meghaladóan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései is irányadóak. Az Oldal látogatója, a vele szemben folyamatba tett igényérvényesítés esetén a későbbiekben sikerrel nem hivatkozhat arra, hogy az Általános Feltételeket nem ismerte, vagy ahhoz bármilyen technikai akadályozó tényező miatt nem volt hozzáférési lehetősége.


Általános feltételek:

1.) Az Oldal látogatója jogosult arra, hogy kizárólag személyes használatra az Oldalról szöveget, képeket, hang- és videóanyagot (továbbiakban: információ), a Naturstar Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül töltsön le, jelenítsen meg, vagy nyomtasson ki. Nem minősül azonban személyes használatnak az információ továbbadása, felhasználása, hasznosítása, ha azt az információ elsődleges birtokosa (az Oldal látogatója) a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóján kívüli 3. személyek tudomására hoz.

2.) Az Oldal látogatója köteles megőrizni azokat az információkat, amelyek vonatkozásában az Oldal szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalást tartalmaz. Az ilyen jellegű információkat az Oldal látogatója csak a szerzői jog, vagy egyéb szellemi tulajdonjog jogosultjának kifejezett, előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az 1.) pontban meghatározott személyes használaton kívül másként felhasználni, vagy hasznosítani.

3.) Az Oldal látogatója csak a Naturstar Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult arra, hogy az Oldalról letöltött információkat az 1.) pontban meghatározott személyes használaton kívül továbbadjon, terjesszen, újra felhasználjon, közzétegyen, hasznosítson, (továbbiakban: hasznosítás) függetlenül attól, hogy ez a tevékenység kereskedelmi jellegű tevékenységnek minősül-e, és ezért a tevékenységért az Oldal látogatója ellenértékben részesül-e.

4.) A Naturstar Kft. előzetes írásbeli engedélyén alapuló hasznosítás esetén az Oldal látogatója köteles minden esetben feltüntetni, hogy a felhasznált információ forráshelye az Oldal. Az Oldal látogatója nem jogosult arra, hogy az előzetes írásbeli engedélyen alapuló hasznosítás során a felhasznált információn módosítást hajtson végre, erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a módosításhoz Naturstar Kft. előzetesen, írásban ugyancsak hozzájárult, egyúttal a módosítást magában foglaló verziót a hasznosító előzetesen átadta.

5.) Az Oldal látogatója tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy minden információ, amit ezen az Oldalon elér, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméknek minősül, és az az Általános Feltételekben, vagy az Oldalon található utasításokban, iránymutatásokban meghatározottaktól eltérő módon és jelleggel nem használható fel, a Naturstar Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

6.) Az Oldalon található információk jogellenes felhasználása esetén Naturstar Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét 3. személyek jogainak megsértése esetén, ha az információ jogellenes felhasználása ilyen jellegű sérelemmel jár.

7.) Az Oldal tartalmazhat utalást, hivatkozást, védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű jogra, ilyen értékkel bíró üzleti titokra, termékekre, know-how-ra, eljárásokra (továbbiakban: jogosítványok), amelyek Naturstar Kft. , vagy a vele üzleti kapcsolatban álló, ill. érdekeltségi körébe tartozó független társaságok tulajdonát, jogosultságát képezi. Az Oldal látogatása, a közzétett információk megismerése, azok személyes használata, vagy a Naturstar Kft. előzetes írásbeli engedélyével történő hasznosítása nem eredményezi az előzőekben meghatározott jogosítványok átruházását, azok használatának, hasznosításának engedélyezését.

8.) Naturstar Kft. törekszik arra, hogy az Oldalon pontos, időszerű, szakszerű és korrekt információkat tegyen közzé, de az Oldal nem képes teljes mértékben megfelelni az azon megjelenített információk teljes körű pontosságáért, és a megtekintéskori időpontra vetített időszerűségét. Ebből következően Naturstar Kft. kizárja a felelősségét a megjelenített információk pontosságáért, teljességéért, időszerűségéért, helytállóságáért, és hatályosságáért, így vele szemben sikerrel nem kezdeményezhető sem kártérítési, sem kellék-, vagy jogszavatossági eljárás azon az alapon, hogy az Oldalon közzétett információ nem felelt meg minden tekintetben a Naturstar Kft. által nyújtott szolgáltatás tartalmi elemeinek.

Naturstar Kft. nem vonható továbbá felelősségre olyan jellegű károkért, amely abból származik, hogy az Oldal látogatójának számítógépét, egyéb technikai berendezését, tulajdonát az elérés, és használat során beazonosított, vagy azonosíthatatlan vírus fertőzi meg, ill. azokért a károkért sem, amelyek a hozzáférés, használat és böngészés során az információ letöltése, megjelenítése, vagy kinyomtatása következtében keletkeznek.

9.) Naturstar Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy az Oldalon megjelenített bármely szolgáltatást szüneteltessen, megszakítson, vagy azzal végleg felhagyjon. Az ebből származó felelősségét kizárja.

10.) Az Oldalra elektronikus, vagy más úton beküldött anyagot, közlést, adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot nem bizalmas jellegű, vagyoni értékkel nem rendelkező anyagként (továbbiakban: közlés) kezeljük, így annak további tárolásáért, használatáért, hasznosításáért, közzétételéért, terjesztéséért sem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően Naturstar Kft. jogosult arra, hogy az Oldalra beérkezett bármilyen közlést szabadon felhasználjon, hasznosítson, azzal kapcsolatban bármilyen intézkedést végrehajtson.

11.) Figyelemmel arra, hogy Naturstar Kft. -nek nincs ellenőrzési lehetősége és jogosultsága az Oldalhoz kapcsolódó linkek vonatkozásában, és mivel azokat nem is vizsgálta felül, így az Oldal látogatója tudomásul veszi, hogy az Oldalhoz történő kapcsolódáson keresztül elért linkekért (webhelyekért, vagy bármely egyéb helyért), Naturstar Kft. felelősséget nem vállal, így a kapcsolódó linkeken történő bármely tevékenységet az Oldal látogatója a saját felelősségére végez.


Adatvédelmi közlemény:

1.)  Az adatok kezelője a Naturstar Kft. (székhely: 1106 Budapest, Csillagávirág u. 8.)

2.) Bejelentkezés nélküli böngészés
A szolgáltatások látogatása során a szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. Az adatokat a szerver 4x24 óráig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Egy ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását: a Google Analytics. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics.


3.) Vásárláskor megadott adatok
A felhasználó által a vásárláskor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a házhozszállítást bonyolító cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk.

4.) Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok
Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

5.) Az adatkezelés időtartama
A Naturstar Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A felhasználó személyes adatai mindaddig megőrződnek, amíg nem kéri azok törlését a rendszerből.

6.) Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Naturstar Kft munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7.) A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 9181 Kimle, Fő u. 112.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (9181 Kimle, Fő u. 112.), illetve a info@naturstar.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

8.) Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.naturstar.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

9.) Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

10.)Fontos webcímek
Privátszférát erősítő technológiák
• Privacy Enhancing Technologies
• Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk
Adatvédelmi biztos
Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője
Magyar English Deutsch  

Termékkereső

 
Keresés
Kattintson a nagyítóra az Önnek legjobban megfelelő termék megtalálásáért! A kategória listák lenyitásával a keresést pontosíthatja.

Elérhetőség


Naturstar Kft.

Székhely:
H-1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.

Levelezési cím:
H-9181 Kimle, Fő út 112.

Tel.:(+36) 96 572 047

www.naturstar.hu

email

Üzletkötőknek


Képviselői hálózatunk bővítésére
az ország egész területéről
üzletkötők jelentkezését várjuk!